Join us!

Welcome to our community - tell us about yourself and sign up

1. Menjadi ahli Persatuan Bekas Pelajar SEMSAS (EXSAS)
2. Permohonan keahlian dibuka kepada warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas sahaja.
3. Mengisi borang keahlian serta dilampirkan bersama satu salinan kad pengenalan dan gambar pemohon.
4. Menjelaskan yuran keahlian sebanyak RM10.00 dan syer minimum sebanyak RM300.00 (Rujuk Fi Masuk & Syer) 

* Isikan butiran-butiran di bawah. Permohonan anda tidak akan diproses sekiranya diisi tidak lengkap.

Saya dengan ini menjelaskan bayaran Fi Masuk sebanyak RM10.00 (RM Sepuluh Sahaja) seperti yang diperlukan dan langganan syer sebanyak (minima RM300.00) :

Bank transfer atau CDM ke

KOPERASI BEKAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH SAINS SULTAN HAJI AHMAD SHAH PAHANG BERHAD
No. Akaun : 562508507276
Bank : MAYBANK

atau ONLINE payment gateway (add RM1 caj)

Saya, dengan rela hati, sempurna akal dan sihat tubuh badan, tanpa sebarang paksaan serta tinggal di Malaysia dengan ini menamakan penama berikut sebagai waris menggantikan saya sebagai menyambung keanggotaan saya atau menerima sebarang wang yang berhak bagi saya dalam Koperasi ini.

Saya akan sentiasa patuh, taat dan terikat kepada semua dasar dan Undang-Undang Kecil Koperasi ini, aturan-aturan aktiviti sedia ada serta sebarang pindaan dan pengubahsuaian yang dibuat kepadanya dari masa ke semasa serta akan menjaga nama baik Koperasi. Saya juga bukanlah seorang yang bankrap yang belum dilepaskan; bukanlah seorang yang masih berkuatkuasa bagi suatu sabitan kesalahan dan tidak pernah dibuang keanggotaan dari mana-mana Koperasi dalam tempoh setahun. Jika didapati maklumat di atas adalah tidak benar, maka permohonan ini akan terbatal dengan sendirinya.

  
Thanks for visiting our site! Hope you enjoy your stay!

Alamat Pejabat

24-1, Jalan Pulau Lumut Q U10/Q, Taman Alam Budiman, 40170 Shah Alam, Selangor DE

Nama Koperasi

Koperasi Bekas Pelajar Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Pahang Berhad

Kelayakan Anggota

Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada Ahli Persatuan Bekas Pelajar Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah dan pasangannya.

Jumlah Pengunjung

  • 0.png0.png0.png3.png9.png5.png2.png8.png

Search