Produk dan Perkhidmatan

About us

Aktiviti Koperasi

 1. Menjalankan perkhidmatan landskap kawasan dan pencucian bangunan;
 2. Menjalankan perkhidmatan penyelenggaraan bangunan dan jalanraya;
 3. Menjalankan perkhidmatan kenderaan dan pengangkutan;
 4. Memperolehi tanah untuk dibuka dan dimajukan bagi maksud perladangan, perusahaan dan perumahan;
 5. Menjadi agen perkhidmatan penjualan produk insuran;
 6. Mengendalikan stesen minyak, perniagaan bahan petroleum dan perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan;
 7. Mengadakan kemudahan untuk membolehkan anggota-anggota menyimpan sebahagian daripada pendapatan mereka dan menjalankan aktiviti kredit dan pembiayaan barangan pengguna;
 8. Menjalankan aktiviti perusahaan dan perindustrian;
 9. Perkhidmatan pelancongan dan perhotelan;
 10. Perkhidmatan pendidikan;
 11. Perkhidmatan kesihatan, klinik dan hospital;
 12. Menjalankan aktiviti kebajikan anggota, pendidikan dan perniagaan;
 13. Membeli, menjual, memindahkan hak milik, mendirikan, menyewa, mencagar, memajak, menggadai dan memiliki harta alih dan harta tak alih;
 14. Melaburkan wang berlebihan dalam perkara yang dibenarkan menurut seksyen 54 Akta;
 15. Mengadakan subsidiary menurut seksyen 19 Akta dengan kelulusan Suruhanjaya;
 16. Menyertai usahasama dan menjadi anggota kepada koperasi-koperasi lain; dan
 17. Mengadakan aktiviti lain yang berfaedah dengan kelulusan mesyuarat agung tahunan.

Alamat Pejabat

24-1, Jalan Pulau Lumut Q U10/Q, Taman Alam Budiman, 40170 Shah Alam, Selangor DE

Nama Koperasi

Koperasi Bekas Pelajar Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Pahang Berhad

Kelayakan Anggota

Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada Ahli Persatuan Bekas Pelajar Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah dan pasangannya.

Jumlah Pengunjung

 • 0.png0.png0.png3.png9.png5.png2.png8.png

Search